STRONGS NUMBER H2063


Word Summary
zoth: hereby in it, likewise, the one other, same, she, so much, such deed, that,
Original Word: זֹאת
Transliteration: zoth
Phonetic Spelling: (zothe')
Part of Speech: pronoun feminine; demonstrative pronoun; adverb;
Short Definition: hereby in it, likewise, the one other, same, she, so much, such deed, that,
Meaning: hereby in it, likewise, the one other, same, she, so much, such deed, that,
Strong's Concordance
hereby in it, likewise, the one other, same, she, so much, such deed, that,

Irregular feminine of zeh; this (often used adverb) -- hereby (-in, -with), it, likewise, the one (other, same), she, so (much), such (deed), that, therefore, these, this (thing), thus.

see HEBREW zeh

Brown-Driver-Briggs

H2063. zoth

זֹאתpronoun feminine see זֶה‎.

זבב‎ (√ of following; compare Arabic go hither and thither (of a man); make to dangle, or move to and fro, of a thing suspended in the air; but in this sense perhaps denominative)

זֶהdemonstrative pronoun and

adverb; feminine זֹאת‎, once זֹאתָה‎, Jeremiah 26:6 Kt (also זֹה‎ and זוֺ‎, q. v.); common זוּ‎ (q. v.): this, here (the element ז‎ = = is widely diffused in the Semitic languages, as a demonstrative particle, often acquiring, like English that, German der, die, das, the force of a relative. Thus

a. Phoenician זֶthis (e.g. ז קברthis grave), also sometimes זן‎, feminine זא‎, comm. אז‎ (see CIS I. i. 1:4; 1:5; 1:6; 1:12; 44:1; 88:2 etc.); Aramaic of Nineveh, Babylon, Têma, Egypt, זי‎ as mark of the Genitive [literally that of] (CIS II. i. 1, 2, 3, 4, etc., 65, 69-71, 113, 114, 141, 142, etc.), זנהthis (ib. 113:22; 145 C2), feminine זא‎ 113:15; 145 B5; Aramaic of Zinjirli זנה זן, ז,this, זיwhich (DHMSendsch. 56); Ethiopic ze, this, feminine , za, who (masculine), also (like זִי‎, and דְּ דִּי,‎ [see below]) in common use as a mark of the Genitive;

b. Arabic this, feminine , (genitive , accusative , feminine ), possessor of (literally that of . . ., i.e. one who owns), or in the Tayyite dialect, who, which: from , with lo! prefixed, this, feminine , with the pronominal element +? affixed, = this: with 'al (= the article) + a demonstrative element la prefixed, who, which (in origin = Hebrew הַלָּזֶהthis, q. v.); Sabean דֿןthis, feminine דֿ דֿת,who, which, feminine דֿת‎ (PräZMG. 1872, 419, DHMZMG. 1883, 338 f., alsoEpigr. Denkm. 65);

c. Biblical Aramaic דִּיwhich, דְּנָה דִּכֵּן, דֵּךְ,‎ (q. v.) this, feminine דָּא‎ (= זֹאת‎), דָּךְ‎; Palmyrene and Nabataean דיwhich, דנהthis; דְּ ᵑ7which, דֵּיכֵּי דֵּין,this, feminine דָּא‎; with האlo! prefixed, הָדָא הָדֵין,‎ (Syriac , contracted from ), ; Syriac who, which; Samaritan who, which, this, feminine Mandean דwho, which, דהֿthis (rare), more commonly האזין האדין,‎ (NöMand § 80, 81). Alike in Hebrew and the other dialects, the corresponding plur. is derived from a different source: Hebrew אֵלָּה‎, Phoenician אל‎, Ethiopic 'ell¥, 'ell¹, these, 'ella, who, Arabic , these, , owners of, Sabean אלןthese, אלי אל,who, which, Aramaic אִלֵּין‎, with האlo! prefixed, , Samaritan , Mandean עלין‎. Only the Arabic forms its own plural . V. further WSG 107 ff.) —

1 standing alone:

a. this one, sometimes contemptuously (especially with אֵת‎), Genesis 2:23 לֻקֳּחָהזּֿאֹת מֵאִישׁ כִּי אִשָּׁה יִקָּרֵא לָזֹאת‎, 5:29 ֗֗֗ יְנַחֲמֵנוּ זֶה‎, 12:12; 38:28; Exodus 10:7 לְמוֺקֵשׁ לָנוּ זֶה יִהְיֶה מָתַי עַד‎, 1 Samuel 10:27 זֶה יּוֺשִׁיעֵנוּ מַה‎ how shall this man save us ? 16:8-9, 1 Samuel 21:16 that ye have brought אֶתזֶֿהthis fellow to play the madman against me ? 25:21 in vain have I kept לָזֶה אֶתכָּֿלאֲֿשֶׁר‎ all that this fellow hath etc. 2 Samuel 13:17 אֶתזֹֿאת‎, 1 Kings 22:27 אֶתזֶֿה‎, Micah 5:4; Isaiah 66:2; as a Genitive, Genesis 29:27-28, 1 Kings 21:2; with a collective force Leviticus 11:4, 9 (= Deuteronomy 14:7, 9), 14:21; 14:29; Judges 20:16-17, (כָּלזֶֿה‎), Job 19:19 (with a plural verb). In a purely neuter sense (of an act, event, announcement, etc.) זאת‎ is most common, as with עשׂה‎ to do this Genesis 3:14; 20:5-6, 45:19 and often, זאת שׁמעוAmos 8:4; Isaiah 47:8; 48:1, 16; 51:21 and elsewhere; Genesis 41:39; Exodus 17:14; Deuteronomy 32:6; Judges 7:14; 21:3 זֹאת לָמָההָֽ֗֗֗יְתָה‎ (compare Job 1:13; Psalm 118:23) 1 Kings 11:39; 2 Samuel 7:19; 2 Kings 3:18 +; זֹאת אֵין1 Samuel 20:2b compare Amos 2:11 rarely so with אֶתֿJoshua 22:24; Jeremiah 9:11; Psalm 92:7; as an accusative of limitation, as regards this, in this, Ezekiel 20:27; 36:37; Job 19:26 (si vera lectio), 33:12 in this thou art not just; (late) זֹאת אַחֲרֵי42:16; Ezra 9:10, ׳א כלזֿאת2 Chronicles 21:18; 35:20; pointing forward to a following clause, Genesis 42:18; 43:11; Numbers 8:24; 14:35; Isaiah 56:2; Job 10:13 etc.; Exodus 9:16; 1 Samuel 25:31; Isaiah 1:12 חֲצֵרָֽי׃ רְמֹס מִיֶּדְכֶם זאת דִקֵּשׁ מִי‎; to one introduced by כִּי2 Samuel 19:22; Psalm 102:19; 119:50; 119:56 (see also בְּזֹאת6b β): but זֶה‎ also sometimes occurs similarly Exodus 13:8; Proverbs 24:12; Job 15:17; Nehemiah 2:2; Ecclesiastes 1:17; 2:15 הבל זה גם‎ (so 2:19; 2:21; 2:23 +), 7:18 (twice in verse); of a concrete object, Exodus 30:31; 2 Kings 4:43 אִישׁ מֵאָה לִפְנֵי זֶה אֶתֵּן מָה‎: in late Hebrew, Nehemiah 13:6 בְּכָלזֶֿה‎ during all this, 2 Chronicles 32:9 זֶה אַחַר‎; pointing forwards la 2 Chron 5:17 f., to כִּיPsalm 56:10; je 22:21. (See also below, 6g.)

b. repeated זֶהזֶ֗֗֗ה‎, this . . . that, the one . . . the other or (if indefinite) another, Genesis 29:27 (זֹאת‎), Exodus 14:20 זֶה אֶל זֶה קָרַב וְלֹא‎, 1 Kings 3:23; 22:20; Isaiah 6:3; 44:5 (3 t.), Psalm 75:8 יָרִים וְזֶה יַשְׁמִּיל זֶה‎, Job 1:16-18; 21:23, 25 +.

2 In apposition to a substantive:

a. preceding it (rare) Exodus 32:1, 23 משֶׁה זֶה‎, Judges 5:5 (= Psalm 68:9) סִינַי זֶהthis Sinai, Joshua 9:12 לַחְמֵנוּ זֶהthis our bread, 1 Kings 14:14; 2 Kings 6:33; Isaiah 23:13 הָעָם זֶה‎, Psalm 34:7; 49:14; 104:25 וג גדול הים ׳זהthis sea there is great and broad, 118:20; Cant 7:8; Ezra 3:12. (compare זוּHabakkuk 1:11.)

b. following it: — (a) when the substantive is determined by a pronominal affix, Genesis 24:8 זֹאת שְׁבוּעָתִי‎, this my oath, Deuteronomy 5:16 O that זֶה לְבָבָםthis their heart (their present temper) might continue always! 21:20; Joshua 2:14, 20 זֶה דְּבָרֵנוּ‎, Judges 6:14 go זֶה בְּכֹחֲךָ‎ in this thy strength, Daniel 10:17; 2 Chronicles 24:18. (compare אֵלֶּה‎, a.) Rarely when it is undetermined, 2 Kings 1:2 זֶה חֳלִי‎ (so 8:8-9,), Psalm 80:15 (β) with the article, הַזּאֹת הַזֶּה,‎, after a substantive determined also by the article, Genesis 7:1 הַזֶּה בַּדּוֺר‎, 7:13 הַזֶּה הַיּוֺם‎, 12:7 הַזּאֹת הָאָרֶץ‎, 15:7; 17:21, 23; Deuteronomy 4:6 הזה הגדול הגוי‎, and continually. Not however after a proper name, except such as are construed with the article, as הַזֶּה הַיַּרְדֵּןGenesis 32:11; Deuteronomy 3:27; 31:2; Joshua 1:2, 11; 4:22, הַזֶּה הַלְּבָנוֺן1:4, compare Numbers 27:12 = Deuteronomy 32:49 (2 Kings 5:20 הַזֶּה‎ belongs to הָאֲרַמִּי‎): and hardly ever (2 Chronicles 1:10 after a noun with a pronominal affix (Joshua 2:17 הַזֶּה מִשְּׁבֻעָתֵךְ‎ the Gender of הזה‎ shews that the text is in error: see Dr§ 209 Obs.).

3 More oft. as predicate, as 1 Samuel 24:17 זֶה הֲקוֺלְךָ‎, 2 Kings 3:23 זֶה דָּםthis is blood, 9:37 אִיזָָֽבֶל׃ זֹאת‎, Ezekiel 5:5 etc.; הֲזֶהIsaiah 14:16, הֲזֹאת23:7; Lamentations 2:15; often at the beginning or close of enumerations (especially P), descriptions, injunctions, etc., as Genesis 5:1 ספר זהthis is the book . . ., 9:12 הַבְּרִית אוֺת זֹאת‎, 17:10; 20:13 עִמָּדִי תַּעֲשִׂי אֲשֶׁר חַסְדֵּךְ זֶה‎, Leviticus 6:2; 6:13; 6:18; 7:1, 11; Deuteronomy 6:1; 33:1; Joshua 13:2; Job 27:13; Isaiah 58:6 etc.; ֗֗֗ אשׁר הדבר זהExodus 16:16; 35:4; Joshua 5:4; Judges 20:9; 21:11; Isaiah 27:22; Jeremiah 38:21 +, compare ֗֗֗ אשׁר זהthis is what (or how) . . . Genesis 6:15; Exodus 29:38; Jeremiah 33:16; הָאוֺת לְךָ זֶהExodus 3:12; 1 Samuel 2:34 +; at the end, Leviticus 7:37; 11:46; 13:50; Numbers 5:21; 7:17, 23 etc., Joshua 19:8, 16, 23 etc., Isaiah 14:26; 16:13 (֗֗֗ אֲשֶׁר הַדָּבָר זֶה‎), 17:14; 54:17; Jeremiah 13:25; Psalm 109:20; Song of Solomon 5:16 (twice in verse); Job 5:27, in the latter case sometimes with the force of such (i.e. such as has been described), 18:21; 20:29 (compare אֵלֶּהPsalm 73:12), 24:6; Psalm 48:15 such (= such a one) is God, our God, for ever (Hi De) Zephaniah 2:15; compare Job 14:3 אַףעַֿלזֶֿה‎ upon one such as this (14:1; 14:2) dost thou open thy eyes?

4 It is attached enclitically, almost as an adverb, to certain words, especially interrogative pronouns, to impart, in a manner often not reproducible in English idiom, directness and force, bringing the question or statement made into close relation with the speaker. (Contrast from this point of view זה מי‎ and הוא מי‎: see הוא4b. Thus

a. אֵיזֶֿה15 where, then ? Job 28:12 בִּינָה מְקוֺם אֵיזֶֿה‎, 28:20; 38:19 b (see other examples below אַי1b, p. 32).

b. מִיזֶֿה‎, 1 Samuel 17:55-56, הָעָֽלֶם׃ בֶּןמִֿיזֶֿ֖ה‎ the son of whom, here, is the lad ? Jeremiah 49:19 (= 50:44) וג אֲשֶׁר רֹעֶה זֶה ׳וּמִי‎ and who (emphatic) is the shepherd that etc., Lamentations 3:37; Psalm 24:8 Who is the king of glory ? (for which in 24:10 the stronger זֶה הוּא מִי‎ is said: so Jeremiah 30:21; Esther 7:5), Esth 25:12. Elsewhere, the rend. Who is this . . . is admissible: Isaiah 63:1; Jeremiah 46:7; Job 38:2; 42:3; compare מִיזֹֿאתSong of Solomon 3:6; 6:10; 8:5.

c. מַהזֶֿהhow, now ? Genesis 27:20; Judges 18:24 אֵלַי תּאֹמְרוּ וּמַהזֶּֿה‎ and how, now, do ye say to me . . . ? 1 Kings 21:5; 2 Kings 1:5; what, now ? (τίποτε;) 1 Samuel 10:11 לְבֶןקִֿישׁ הָיָה מַהזֶּֿה‎; עַלמַֿהאזֶּהfor what ? Nehemiah 2:4: contracted into מַזֶּהExodus 4:2. (compare Aramaic מָדֵיןwhy ? used as a conjunction therefore, e.g. 2 Samuel 18:22 ᵑ6‎, PS2013: both formed similarly.)

d. מַהזּֿאֹת‎ in the phrase (עָשִׂית עֲשִׂיתֶם,‎) עָשִׂיתָ מַהזּֿאֹתGenesis 3:13; 12:18; 26:10; 29:25; 42:28; Exodus 14:11; Judges 2:2; 15:11 +. Either What, now, hast thou (have ye) done ? (Fl De) or what is this (that) thou hast (ye have) done ? (The Arabic grammarians dispute on the precise construction of the corresponding phrase in Arabic ; DeGenesis 3:13 (ed. 4), and especially FlKl Schr. i. 356 Lanep. 948.)

e. לָמָּהזֶּֿהwherefore, now ? Genesis 18:13; 25:22; 32:30; Exodus 5:22; Numbers 11:20 +?

f. זֶה הַאַתָּה2 Samuel 2:20 עשׂהאל זה האתה‎ Art thou Asahel ? 1 Kings 18:7, 17, without הֲGenesis 27:24; in an indirect question 27:21.

g. זֶה הִנֵּהbehold, here . . . 1 Kings 19:5 (in narrative), Isaiah 21:9; Song of Solomon 2:8-9,. compare Numbers 13:17 (unusual) בַּנֶּגֶבּ זֶה עֲלוּ‎ go up here in the South.

h. זֶה עַתָּה‎, 1 Kings 17:24 יָדַעְתִּי זֶה עַתָּהnow I know that . . ., 2 Kings 5:22 just now. Also

i. prefixed to expressions denoting a period of time: Genesis 27:36 he hath supplanted me פַעֲמַיִם זֶהnow two times (so 43:10), 31:38 now, already twenty years, 31:41 (֗֗֗ זֶהלִּֿי‎, 45:6; Numbers 14:22 now ten times, 22:28, 32 רְגָלִים שָׁלשׁ זֶה‎, Deuteronomy 8:2, 4; Joshua 22:3 רַבִּים יָמִים זֶה‎, 2 Samuel 14:2 +; Zechariah 7:3 שָׁנִים כַּמָּה זֶהalready how many years! compare Ruth 2:7.

5 In poetry, as a relative pronoun (rare: but see also זוּ זוֺ,‎): Psalm 74:2 the hill of Zion בּוֺ שׁכנת זהwherein thou dwellest, 78:54; 104:8 זה אלמְֿקום‎ to the place (stative construct Ges§ 130. 3) which . . . 78:26; Proverbs 23:22; Isaiah 25:9; = that which Job 15:17, those who 19:19 (so once, Exodus 13:8, even in prose). In some of the passages cited the punctuators, by coupling זה‎ with the preceding substantive, and separating it from what follows by a disj. accent (as הַרֶֿ™זה‎), appear not to have recognised its relative sense, but to have construed, 'this mountain, (which) thy right hand,' etc.

6 With prefixes (in special senses): —

a. בָּזֶה15 in this (place), here, Genesis 38:21-22, Exodus 24:14; Numbers 23:1 (twice in verse); 1 Samuel 1:26; 9:11 +; of time, then, Esther 2:13. Once בַּזֶה1 Samuel 21:10.

b. בְּזֹאת(a) with this = on these conditions, Genesis 34:15, 22; 1 Samuel 11:2; Isaiah 27:9; = herewith, thus provided Leviticus 16:3. (β) by or through this (especially with יָדַע‎), Genesis 42:15, 33; Exodus 7:17; Numbers 16:28; Joshua 3:10; Psalm 41:12; so בָּזֹאתMalachi 3:10. (γ) in spite of this, Leviticus 26:27; Psalm 27:3, for which the fuller בְּכָלזֹֿאת‎ occurs, Isaiah 5:25; 9:11; 9:16; 9:20; 10:4; Psalm 78:32; Jeremiah 3:10; Hosea 7:10. (δ) בָּזֹאתfor this cause (late style) 1 Chronicles 27:24; 2 Chronicles 19:2; in this matter20:17;

c. כָּזֶה‎ (a) Genesis 41:38 ֗֗֗ אשׁר אִישׁ כָזֶה הֲנִמְצָא‎, Isaiah 56:12; 58:5; Jeremiah 5:9 כָּזֶה אֲשֶׁר גּוֺי‎ (so 5:29; 9:8). (β) וְכָזֶה כָּזֹהthus and thus, Judges 18:4; 2 Samuel 11:25; 1 Kings 14:5.

d. כְּזֹאתthe like of this = as follows, Genesis 45:23; כָּזֹאתthe like of this = things such as these Judges 13:23 (with השׁמיע‎), 15:7; 19:30 כָּזֹאת נראתה לא‎, 1 Samuel 4:7 (compare Jeremiah 2:10; 2 Chronicles 30:26), 2 Samuel 14:13 (with חשׁב‎), Isaiah 66:8 (with שׁמע‎), Ezra 7:27; = accordingly, to that effect (with דִּבֶּר‎) 2 Chronicles 34:22; = in like manner Judges 8:8; = thus (as has been described) 1 Kings 7:37; 1 Chronicles 29:14; 2 Chronicles 31:20; 32:15: וְכָזֹאת כָּזֹאתthus and thus Joshua 7:20; 2 Samuel 17:15 (twice in verse); 2 Kings 5:4; 9:12.

e. מִזֶּהfrom here, hence Genesis 37:17; 42:15; 50:25; Exodus 11:1 (twice in verse); 13:3; Deuteronomy 9:12 + often: מִזֶּהמִ֗֗֗זֶּהon one side . . . on the other side Exodus 17:12 אחד ומזה אחד מזה‎, 25:19; 26:13; 32:15 כתובים הם ומזה מזה‎, Numbers 22:24; 1 Samuel 14:4; 1 Kings 10:19-20, Zechariah 5:3 +; לְ וּמִזֶּה מִוֶּהon one side and on the other side of . . . Exodus 38:15; Joshua 8:33; Ezekiel 45:7; 48:21.

f. זֶה עַלon this account (rare), Lamentations 5:17 (pointing forwards), Esther 6:3. So זֹאת עַלAmos 8:8; Micah 1:8; Jeremiah 2:12 (Job 17:8) Jeremiah 4:8; 4:28; Psalm 32:6; in late prose Ezra 8:23; 9:15; 10:2; Nehemiah 13:14; 2 Chronicles 16:9-10, 29:9; 32:20.

g. זֶה עִםin spite of this Nehemiah 5:18. — On זֶה אֵיwhich ? מִזֶּה אֵיwhence ? לָזֹאת אֵיhow ? see below אַי

2; and on הַלֵּזוּ הַלָּזֶה, הַלָּז,‎.

Note. — זֶה‎ in 1 Samuel 17:34 (in many editions) is a typographical error (not a Kt) of Jacob b. Chayim's Rabbinic Bible of 1525 for שׂהsheep, which has been perpetuated hence in other subsequent editions. The reading of MSS. and of the best ancient editions is שֶׂה‎ (compare de RossiVar. Lect. ii. 151).